Introductieregeling en registratie reserveringen

26 mei 2021


Regeling gastspelers en introductie.

LTV Kessel kent geen regeling voor gastspelers. Indien incidenteel een gast wordt gevraagd om mee te spelen is dat mogelijk. Daarvoor worden geen kosten of bijdragen gevraagd. Dat past bij het open karakter van onze vereniging.

Indien het incidentele karakter verdwijnt door telkenmale dezelfde gastspeler uit te nodigen dan is deze speler feitelijk gezien wel lid. Daarom wordt een dringend beroep gedaan op het introducerende lid om deze gastspeler te vragen zich als lid van onze vereniging aan te melden.  

Regeling baanreserveringen.

Spelers kunnen op de volgende wijzen een baan reserveren:

  • Via een groepsreservering op een vast moment in de week.
  • Via een incidentele reservering op een zelf gekozen moment. Daarbij worden alle spelers op de reservering aangegeven. Spelen onder de naam van een ander is niet toegestaan. Ook voor een eventuele introducé dient de naam en het emailadres ingevuld te worden.
  • Trainingen worden via de trainers gereserveerd. De reserveringen dienen om voor ieder helderheid op de baan te verschaffen over tijden, baan en duur.

De reserveringen kunnen worden gemaakt door in te loggen op de club-app. Tevens dienen de reserveringen ook als bezoekersregistratie. Daartoe zijn wij als vereniging momenteel verplicht. 

Nieuwscategorieën