NIEUWE STRUCTUUR LTV KESSEL: “VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!”

11 november 2023


Weet je het nog? Eind 2022 hebben we jou en andere leden uitgenodigd voor een brainstorm over enkele belangrijke thema’s -die nu en in de toekomst- bij  LTV Kessel spelen. Thema’s die aan bod kwamen waren verenigingsgevoel, samenhorigheid, verantwoordelijkheid  en uitvoering.

Met de conclusies van deze avond zijn we aan de slag gegaan en hebben we de gewenste nieuwe organisatiestructuur van onze club vormgegeven. Ook hebben we een bij de cultuur van LTV Kessel passend vrijwilligersbeleid opgesteld. Uitgangspunt is dat de nieuwe structuur de juiste basis is voor een goed georganiseerde vereniging nu en in de toekomst. Het nieuwe vrijwilligersbeleid voorziet er namelijk in dat dat we samen één vereniging zijn en ieder actief lid hier zijn verantwoordelijkheid in heeft en taken mee oppakt. Actieve leden spelen tennis bij LTV Kessel in welke vorm dan ook zoals competitie, vaste of losse baanreservering. Van elk actief lid wordt dus verwacht dat hij of zij een taak op zich neemt.

De leden hebben daartoe aangegeven graag inzicht te krijgen hoe de club georganiseerd is en welke taken er allemaal zijn. In dit nieuwsbericht laten we in een organogram al de gewenste nieuwe structuur zien.  Het organogram bestaat uit bestuurlijke functies en diverse commissies die daar onder vallen, sommige zijn nog niet met het gewenste aantal leden ingevuld en enkele commissies zijn helemaal nieuw.  Bijna alle leden hebben tijdens de brainstormavond aangegeven graag iets voor de club te doen als dat nodig is. Daarom willen we met dit bericht al de interesse polsen om aan te sluiten in een van onderstaande functies of commissies. Overigens zullen we later in het jaar nog terugkomen op andere adhoc vrijwilligerstaken. Om de commissies vorm te geven zullen we de komende maanden leden benaderen of ze willen toetreden tot een commissie of anderszins. Ben je er al uit op welke manier je mee wilt helpen? Dan wordt het zeer gewaardeerd als je al contact opneemt met het desbetreffende bestuurslid.

Bijlage:

- Voorstel nieuwe bestuurssamenstelling
- Voorstel nieuwe van ondersteunende commisies
- Oranogram    

  

 

Structuur en organogram.pdf

Nieuwscategorieën