Bardienst

Het schema voor bardiensten is altijd terug te vinden in de LTV Kessel club-app.

Kantine en leefregels
Onze vereniging beschikt over een gezellige kantine. Deze is tijdens toernooien, competities, avonden en diverse activiteiten geopend. Het is niet haalbaar een kantinebeheerder in vaste dienst te nemen, dit zou teveel drukken op de financiën van onze vereniging. Van ieder senior lid wordt daarom verwacht dat hij of zij een of twee keer per seizoen een kantinedienst draait en is dan kantinebeheerder. Dit is niet alleen gezellig werk, maar ook een goede manier om uw medeclubleden te leren kennen. Aangezien het soms ook onwennig werk is kan degene die kantinedienst heeft ondersteuning vragen van de bezoekers. De vereniging verwacht dat iedereen zorg draagt voor een correct gebruik van de kantine en keuken, en ook het juist afrekenen van de consumpties. Daarmee zorgen we samen voor een gezonde vereniging. Onderstaande leefregels helpen om op een prettige wijze met elkaar in de kantine samen te zijn.

Uitgangspunten in onze kantine

 1. Altijd respect te tonen voor de kantinebeheerder
 2. De kantinebeheerder:
  a. bepaalt wie achter de tap en/of in de keuken komt
  b. is verantwoordelijk voor het afrekenen van de consumpties
  c. is verantwoordelijk voor het volume van de geluidsinstallatie en veroorzaakt hiermee geen overlast voor de buren
  d. draagt zorg voor handhaving sluitingstijden
 3. Bij twijfel over de afrekening beslist de kantinebeheerder
 4. De consumpties worden contant afgerekend
 5. We bieden als verenigingslid hulp indien deze wordt gevraagd
 6. We laten de keuken en kantine altijd schoon achter
 7. We zijn goede buren van onze buren, w.o. omgaan met geluid

Algemeen

 • De sleutel wordt op maandagavond of dinsdag overdag aan het dienstdoende lid door Hans Beenen.
 • Geen alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar
 • Consumpties bij voorkeur per pin afrekenen, contant afrekenen via de kassa afrekenen kan ook nog.
 • Competitie teams kunnen gebruik maken van een teambon, afrekenen na afloop van de wedstrijden

Werkzaamheden

 • Het bedienen aan de bar
 • Het netjes houden van de kantine en keuken
 • Aanvullen van de koeling (voorraad staat in de kelder)
 • Opruimen van leeg fust (volle kratten naar de kelder verplaatsen)
 • Vaatwasser inruimen / uitruimen

Einde dienst

 • Kantine, bar en keuken netjes achterlaten
 • Deuren en ramen sluiten
 • Muziekinstallatie uitschakelen
 • Geldkist in de kluis achterlaten
 • Je dient de sleutel af te geven bij de volgende persoon op het schema. Aan het einde van de week dient deze bij Hans te worden ingeleverd. (Hout 10, Kessel)