Onderhoudsploeg

De onderhoudsploeg verzoekt U beleefd:

  1. Volg steeds de op het onderhoud betrekking hebbende artikelen uit het baanreglement op, met extra aandacht voor artikel 2.
  2. Houdt het park schoon.
  3. Plaats fietsen in de rekken.
  4. Parkeer geen auto‘s bij de kantine.

Banen vegen

Het beste om te banen te vegen is om een cirkel te maken die steeds kleiner wordt. Iedereen is gewend dit anders te doen, maar het blijkt dat bovenstaande manier de beste is, aangezien de gravel zo verspreid op de banen blijft liggen en niet aan de zijkanten opeengehoopt wordt.

Natte banen

Als het geregend heeft en er staan nog plassen water op de baan, dan is het streng verboden dit water weg te vegen! Hierdoor zal de baan dichtslibben en bij elke volgende bui ontstaan de plassen sneller. Het beste is om te wachten tot het water de baan via de natuurlijke weg heeft verlaten. Na een periode van hevige regenval (en er staan geen plassen water meer op de baan) dienen de banen opgeruwd te worden met een stalen bezem en vervolgens te worden gesleept met een sleepnet of te worden geveegd met een kokos- of nylonbezem.

Diegene die nog vragen heeft omtrent het bovenstaande kan daarvoor terecht bij onze onderhoudsploeg (contactpersoon Werner Schmitz).