Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van onze vereniging. Alle leden zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV. Een ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden: de zogeheten jaarvergadering. 

Ben je lid en wil je de notulen van de jaarvergadering ontvangen? Dat kan, vraag deze op bij [email protected]