Lief en leed

Indien het bestuur tijdig in kennis wordt gesteld, is een lief en leed regeling van toepassing, zoals hieronder beschreven. De regeling is van toepassing op alle betalende leden, ereleden en ingeschreven vrijwilligers. Wij verzoeken U de melding tijdig door te geven aan het secretariaat. De secretaris van het bestuur voert in overleg met de overige bestuursleden de hiervoor vastgestelde regelingen uit. Het in kennis stellen kan geschieden door: het lid zelf, een medespeler, een commissielid of derden. De navolgende gebeurtenissen komen hiervoor in aanmerking:

Huwelijk
Afvaardiging van het bestuur met een enveloppe met een inhoud van € 25,00.

Jubileum huwelijk
Bij een 25-, 40-, 50- of 60- Jarig huwelijk; felicitatiekaart.

Jubileum lidmaatschap
Bij een 25-, 40-, 50-, 60 of 70- Jarig lidmaatschap; felicitatie en bloemen.

Geboorte van een gezinslid
Een bos bloemen met kaartje ter waarde van: € 15,00.

Overlijden
Overlijden van een lid of gezinslid van een lid; schriftelijke betuiging van medeleven en indien opportuun een afvaardiging van het bestuur. Overlijden van een lid of gezinslid van een Actief vrijwilliger, bestuur- , commissielid en ereleden; advertentie in regionale krant en een afvaardiging van het bestuur.

Bijzondere situaties
Bijzondere situaties of medewerkers, welke niet zijn genoemd in bovenstaande regeling, dienen vooraf ter goedkeuring aan het bestuur te worden voorgelegd.