LTV Kessel

De contributie voor het seizoen 2023 is vastgesteld, zie in dit overzicht de contributie die bij jou van toepassing is.

Wie Kosten Kosten Opmerkingen
Senioren, 18 jaar en ouder € 120,00    
1ste en 2e jaars senioren (nieuw lid) € 120,00   € 120,- korting op groepstraining 1)
Student of lid tennisvereniging elders 2)   € 60,00  
Junioren, tot en met 17 jaar (conform KNLTB richtlijn)
  € 60,00  Clubbijdrage groepstraining 1)
1ste en 2e jaars junioren (nieuw lid)   € 60,00 € 60,- korting op groepstraining 1)
Vanaf 3e gezinslid wonend op hetzelfde adres senior € 60,00    Korting voor jongste gezinsleden
Vanaf 3e gezinslid wonend op hetzelfde adres junior   € 30,00  Korting voor jongste gezinsleden
65+ lidmaatschap
  € 90,00  
Steunend lidmaatschap   € 30,00  
Bijdrage in de extra kosten voor competitie te spelen 3)  100%  100%  
Bijdrage in de extra kosten trainingen 1)  100%  100% Uitgezonderd bovenstaand

 

1) LTV Kessel biedt trainingen aan tegen de kostprijs. Het doel is om de contributie van jeugdleden voornamelijk in te zetten voor hun trainingen. Hierdoor wordt er voor junioren een jaarlijkse clubbijdrage bepaald die specifiek voor de groepstrainingen is. Als een extra voordeel kunnen nieuwe leden, zowel junioren als senioren, ervoor kiezen om hun contributie in het eerste en tweede jaar volledig te benutten als een extra korting op deze groepstrainingen. Om als nieuw lid beschouwd te worden, mag je de afgelopen drie seizoenen niet als lid van LTV Kessel geregistreerd zijn geweest.
2)alleen op vertoon 100% - lidmaatschap tennisvereniging elders of collegekaart.
3)extra kosten bestaan uit: KNLTB-inschrijfkosten team, catering thuisspelend, ballen

Opmerking

Inschrijving na aanvang van het tennisseizoen leidt tot evenredig aangepaste contributie van het betreffende jaar. Afmelding als lid is uiterlijk 1 maart voorafgaand aan het tennisseizoen. Daarna wordt de volledige contributie in rekening gebracht. Waar een leeftijd beschreven staat, wordt uitgegaan van de leeftijd op 1 april van dat betreffende seizoen.

Ieder kind moet kunnen sporten - Stichting Leergeld Peel en Maas

Ieder kind moet  kunnen sporten.

Als daar even geen geld voor is, kan Stichting Leergeld Peel en Maas helpen met het betalen van de contributie en de aanschaf van sportkleding.

Leergeld Peel en Maas kan een bijdrage leveren voor kinderen van 4 tot 18 jaar tot maximaal € 225,00 per jaar per kind. De kosten worden rechtstreeks vergoed aan de vereniging of leverancier. Of de ouder/voogd ontvangt een cheque van Stichting Leergeld waarmee naar de winkel gegaan kan worden. Voor meer informatie klik hier!

Betaling contributie

Je ontvangt hiertoe bericht vanuit KNLTB Club namens LTV Kessel. Bij vragen over de betaling kun je de ledenadministratie benaderen (zie organisatie)