Contributie

De contributie voor het seizoen 2022 is vastgesteld op onderstaande bedragen.

Wie Kosten Kosten Opmerkingen
Senioren, 18 jaar en ouder € 120,00    
1ste en 2e jaars senioren (nieuw lid) € 120,00   € 120,- korting op groepstraining 1)
Student of lid tennisvereniging elders 2)   € 60,00  
Junioren, tot en met 17 jaar (conform KNLTB richtlijn)
  € 60,00  Clubbijdrage groepstraining 1)
1ste en 2e jaars junioren (nieuw lid)   € 60,00 € 60,- korting op groepstraining 1)
Vanaf 3e gezinslid wonend op hetzelfde adres senior € 60,00    Korting voor jongste gezinsleden
Vanaf 3e gezinslid wonend op hetzelfde adres junior   € 30,00  Korting voor jongste gezinsleden
65+ lidmaatschap
  € 90,00  
Steunend lidmaatschap   € 30,00  
Bijdrage in de extra kosten voor competitie te spelen 3)  100%  100%  
Bijdrage in de extra kosten trainingen 1)  100%  100% Uitgezonderd bovenstaand

 

1) LTV Kessel faciliteert trainingen tegen kostprijs. Daarnaast is het beleid om jeugdcontributie zoveel mogelijk te gebruiken voor trainingen. Voor junioren geldt daarom een jaarlijks vast te stellen clubbijdrage in de groepstrainingen. Voor nieuwe leden, junioren en senioren, kan de contributie in het 1ste en 2de jaar desgewenst 100% worden gebruikt als extra korting op de groepstrainingen. Nieuwe leden zijn in de voorafgaande 3 seizoenen niet als lid van LTV Kessel ingeschreven.
2)alleen op vertoon 100% - lidmaatschap tennisvereniging elders of collegekaart.
3)extra kosten bestaan uit: KNLTB-inschrijfkosten team, catering thuisspelend, ballen

Opmerking

Inschrijving na aanvang van het tennisseizoen leidt tot evenredig aangepaste contributie van het betreffende jaar. Afmelding als lid is uiterlijk 1 maart voorafgaand aan het tennisseizoen. Daarna wordt de volledige contributie in rekening gebracht. Waar een leeftijd beschreven staat, wordt uitgegaan van de leeftijd op 1 april van dat betreffende seizoen.

Betaling contributie

U ontvangt hiertoe bericht vanuit LTV Kessel met een ideal betalingsverzoek. Voor vragen over de hoogte van de nota of lidmaatschap kunt u onze penningmeester benaderen (zie organisatie)