Nieuwe leden info

Wij waarderen het dat u interesse toont om lid te worden van onze tennisvereniging in Kessel. Een vereniging die zijn plaats in Kessel inmiddels wel heeft verworven en in de regio als zeer gezellig bekend staat. Op onze website www.ltvkessel.nl vindt u veel informatie over de activiteiten en het reilen en zeilen binnen de club. Desondanks willen we de belangrijkste zaken even op een rijtje zetten.

Contributie
Het tennisseizoen loopt van april tot en met mogelijk januari (afhankelijk van de baangesteldheid en de vorst). In februari en maart worden de banen er tijdelijk uitgehaald voor baanoinderhoud. U kunt in het tennisseizoen dan elke dag van 8.00u tot 23.00 u op onze banen terecht. Er zijn wel vaker activiteiten waardoor banen gereserveerd zijn (trainingen, competitie, toernooien). Deze data vindt u op de website. 

De contributiebedragen staan op de website vermeld. LTV Kessel heeft de inning van de contributie uitbesteed aan KNLTB.Collect. Dit is een online betaalplatform voor clubs, verenigingen en andere organisaties. KNLTB.Collect helpt ons bij het administratief verwerken van de nota’s, betalingen en herinneringen. U kunt uw betaling niet zelf overmaken naar een bankrekening van KNLTB.Collect of LTV Kessel. U ontvangt hiertoe bericht van KNLTB Collect middels een email waar u op uw persoonlijke KNLTB.Collect betaalpagina uw betaalwijze -bij voorkeur automatische machtiging- dient te bevestigen.

Trainingen

Als nieuw lid, zonder tenniservaring, adviseren wij u zich op te geven voor de tennislessen. Voor nieuwe leden is er ook een zeer interessant introductieaanbod om het lidmaatschap te koppelen aan training. Deze worden in de avonduren gehouden en verzorgd door professionele trainers van Personal Tennis. Informatie hierover kunt u vinden op de website onder trainingen of u kunt een email sturen naar onze tenniscommissie [email protected].

Vaste Baanreservering

Daarnaast kunnen groepen van 4 personen op een vast tijdstip een baan vastleggen. Een schema hiervan vindt u op de website en in de kantine. U kunt zich eventueel bij de tenniscommissie aanmelden als u ook op een vast uur wilt spelen door een email te sturen naar [email protected].

Toernooien

Onze vereniging heeft een overwegend recreatief beleid. Dit betekent dat wij diverse gezelligheidstoernooien organiseren. Ook voor u als beginner zijn deze toernooien toegankelijk en zelfs aan te raden, omdat u altijd leuke partijtjes kunt spelen, de regels en tactieken leert en daarnaast nieuwe mensen leert kennen. Doet u dus een keer mee. U vindt de datums op de website

Nieuws
Wij communiceren via de nieuwe KNLTB 'LTV-Kessel' club-app en e-mail. Van groot belang is dus dat u de app download op uw smartphone en bij voorkeur de meldingen aanzet. Ook is het noodzakelijk dat wij over een actueel email-adres van u beschikken. Indien dit wijzigt verzoeken wij u dit aan onze ledenadministratie door te geven. Contactpersoon is Noëlle Verschaeren ([email protected])

Aan- en afmelden
Mocht u onverhoopt toch besluiten uw lidmaatschap niet voort te zetten, dan verzoeken wij u dit voor 1 maart van het nieuwe seizoen door te geven bij onze ledenadministratie in de persoon van Noëlle Verschaeren ([email protected]).

Vrijwilligerswerk
Ook onze vereniging draait door de inzet van leden en de vrijwilligers. De leden zijn de vereniging en de vrijwilligers zijn de leden bij LTV Kessel! Alle leden zijn dus actief in mindere of meerdere mate betrokken en actief op het gebied van jeugdzaken, toernooien, bardiensten onderhoud etc. Zonder deze extra inbreng van leden is een vereniging onmogelijk draaiende te houden. Wilt u als bestaand of nieuw lid de club meteen goed leren kennen tegen beperkte ook nog eens leuke inspanningen, geef u dan al op als vrijwilliger voor een commissie, door u specifiek hiervoor aan te melden bij een van de bestuursleden.

Wij wensen u veel plezier en spelgenot op de tennisbanen.

Met sportieve groet,
Bestuur LTV Kessel